SAMPANA Les sections

Sampana Sekoly Alahady  

BUREAU « Sekoly Alahady Fahazavana »

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » PROVERBES 22.6

Présidente Miora RANDRIANANTENAINA / 0667484654 / mamanortale@hotmail.fr
Vice Présidente Mamisoa RAMIANDRISOA / 0616706850 / mamiambi@aol.com
Trésorière Nathalie RALAISON / 0698191645 /nati.andria@gmail.com
Secrétaire Aina RANDRIANARISOA / 0628308144 / ainarandrianarisoa@hotmail.com
Conseillères Pédagogiques Diamondra RAJERISOA / 0658634566 / vatovola@gmx.de / Bakoly TISSOT / 0650501818 / bakoly.tissot@free.fr

Professeurs de Chants Sandra RAVELOSON / 0658432224 / ravelo_09@yahoo.fr / Bodo RAMIANDRASOA / 0603827228 / nicole.ramiandrasoa@gmail.com

Commission Spirituelle Diamondra RAJERISOA / 0658634566 / vatovola@gmx.de
Commission Financière Nathalie RALAISON / 0698191645 / nati.andria@gmail.com
Commission Culturelle Voahangy RAHONINTSOA / 0645620485 / rahonts@yahoo.fr
Commission Communication Joelle RAJERISON /0660259773 / ramboloson@yahoo.fr

MONITRICES « Sekoly Alahady Fahazavana »

– Petite section (3 à 6 ans): Mamisoa RAMIANDRISOA et Joelle RAJERISON
– Moyenne section (7 à 8 ans): Sandra RAVELOSON et Aina RANDRIANARISOA
– Grande section (9 à 10 ans): Nathalie RALAISON et Voahangy RAHONINTSOA
– Très Grande section (11 ans et plus): Diamondra RAJERISOA et Jacky EMILE

Contact : sekolyalahady@fpmafahazavana.org

 

Sampana Tanora Kristiana (S.T.K)

– Mitaiza ny tanora ara-panahy , ara-tsaina ary ara-panatajahan-tena.
– Fotoam-pivoriana : Asabotsy hariva @ 3ora.
 

Président : Maheritiana RAMIANDRASOA – maheritiana.ramiandrasoa@gmail.com – 06.61.16.25.15

Vice-présidente : Tsanta RAMAMISON – tsanta.ramamison@gmail.com – 06.01.41.10.72

Secrétaire : Onja RAZAFIMAHARO – onja.razafimaharo@gmail.com – 06.72.97 45.37 /

                     Jery    RANDRIANARIVELO – jeryrandrinarivelo@gmail.com – 06.23.27.83.73
 

Gestionnaire Financier : Cacharel RAZAFIMANANTSOA – cacharelrazafi@gmail.com – 07.86.76.86.97

Trésorière : Micky RANDRIANARIJERY – mlle.micky@hotmail.fr – 06.86.20.43.84

 

Sampana Antoko Mpihira FAHAZAVANA

– Mitory ny Filazantsara amin’ny alalan’ny hira.(Kol 3.16)
– Fivoriana : asabotsy @4 ora sy sasany sy alahady amin’ny 2 ora sy sasany.
– Filoha : ???

 

Sampana Lehilahy Kristiana (S.L.K)

– Lehilahy manankina ny fiainany amin’Andriamanitra.
– Teny manentana : “mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny ny hahalehiben’ny fahafenoan’I Kristy” (Efe 4.13).
– Fotoam-pivoriana : fantatra ao amin’ny raharaham-piangonana.
– Filoha : ???

 

Sampana Vehivavy Kristiana (S.V.K)

– Fifampitaizana sy fifampizarana traikefa…..”

– Teny manentana :  » Aoka ho mahatoky atramn’ny fahafatesana hianao, dia homeo anao ny satroboninahittra  fiainana  »  Apok 2/10b  .  Ary mba toy  izany koa ny finoana , raha tsy misy asa, dia maty mihintsy. » Jak 2/17
 
Présidente        : V.Charlotte Randriamanantena
Vice                   :  Noro Ramamonjisoa
Secrétaires       : Mamisoa Ramiandrisoa
                           : Rakotondrainimpeno Dina
Trésorière        : Lova Rajaonah
Gestionnaire   : Oliva Razafimaharo
Conseillères    : Noro Andrianavalona
                          : Fara Ratre
                          : Virginie Ravonontsoa
Commission Communication : Nathalie Ralaison
Commission Culturelle            : Sandra Raveloarisoa
Commission Spirituelle           : Lalao Rakotondrainimpeno
Commission Logisistique        : Hoby Rakotosalama
Commission Budget                 : Bakoly Tissot

– Fotoam-pivoriana : fantatra ao amin’ny raharaham-piangonana.
– Filoha : V. Charlotte Randriamanantena

 

Sampana Zava-maneno