to Top Sampana Lehilahy Kristiana (S.L.K)

– Lehilahy manankina ny fiainany amin’Andriamanitra.
– Teny manentana : “mba ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny ny hahalehiben’ny fahafenoan’I Kristy” (Efe 4.13).
– Fotoam-pivoriana : fantatra ao amin’ny raharaham-piangonana.
– Filoha :